POLITIK

Fri, friare, friast!


FRI

från fossila bränslen


EU är en klimatunion. Centerpartiet måste växla upp klimatpolitiken inom tre avgörande områden: minska utsläppen, öka upptaget av koldioxid och förändra energisystemet. Bara så kan vi ställa om till ett grönare Europa!

FRIARE

företag & människor


EU är en frihetsunion. Centerpartiet måste värna ett EU som gör vardagen enkel för alla européer och företag som verkar här. Det ska vara enkelt att resa, arbeta, älska, handla, vara klimatsmart och att driva företag - så får vi friare människor och företag!

FRIAST

i världen


EU är en demokratiunion. EU är och ska vara den friaste regionen i världen. Ett samarbete för liberala demokratier som står upp för mänskliga rättigheter och värnar individens frihet. EU som fredsprojekt är och ska vara unionens kärna!

unsplash