FRIAST i världen

Världens viktigaste demokratiunion

EU ska vara en garant för fred och frihet, en världsledande sammanslutning för demokratier med samarbete och handel i fokus. I tider av osäkerhet, när liberala demokratier angrips, rättigheter nedmonteras och fler och fler stater tar auktoritära U-svängar behövs EU:s demokratiska ledarskap mer än någonsin. Ett hem för demokrater som bär den demokratiska facklan världen över. 


Samarbete ger trygghet. Som ett litet land är Sverige beroende av samarbete med våra grannländer, i allt ifrån brandbekämpning till militärt försvar. Det förändrade säkerhetsläget ställer också nya krav på samarbete inom fler områden från cyberförsvar och elförsörjning. Här måste EU fördjupa sitt samarbete och utveckla regelverk för att bättre kunna samarbeta. 


EU:s stöd till Ukraina har varit resolut och kraftfullt. Vi måste säkerställa att EU-länderna fortsätter att stödja Ukriana och koordinerar både stöd till Ukraina och sanktioner mot Ryssland. Ukraina hör hemma i Europa. Att välkomna Ukraina och fler demokratiska grannar in i processen mot medlemskap i EU är en självklarhet. EU har en viktig roll den kommande mandatperioden att förbereda unionen och dess policy för utvidgning och anpassning till en ny geopolitisk kontext.  


EU som fredsprojekt

  • Internationellt samarbete och handel för att stärka demokrati golbalt
  • Ökat europeiskt säkerhetssamarbete
  • Kraftfullt stöd till Ukraina
  • Översyn av politik och policy med fokus på EU:s utvidgning
unsplash