Nu är min valplattform Ny energi till Europa ute! | Se alla vallöften

Ny energi till Europa

Energifrågan är en klimatfråga. I dag är 73 procent av EU:s energi fossil. Det är 73 procent för mycket. I Europaparlamentet vill jag därför arbeta med att fasa ut kolet och öka Europas självförsörjning av fossilfri energi.


Mitt namn är Emma Wiesner. Jag är civilingenjör och till vardags jobbar jag som energimarknadsanalytiker på Sweco. Nu vill jag ta energifrågorna till Europa. Nedan kan du läsa mer om mig och vilka frågor jag vill driva om jag får förtroendet att företräda Centerpartiet i Europaparlamentet under nästa mandatperiod.

Mina frågor

klimat

EU är vårt bästa verktyg för att minska utsläppen. Handeln med utsläppsrätter måste skärpas och flygresor utanför EU:s gränser inkluderas. Energiunionen måste fortsätta utvecklas, och elnäten sammanfogas. Då kan vi tillsammans skapa en helt fossilfri energiförsörjning. Läs mer i min valplattform.

Energi

Energiförsörjning är också en säkerhetsfråga. Allt fler pratar om behovet av självförsörjning av livsmedel för att möta det säkerhetspolitiska läget. Desto färre pratar om självförsörjning av energi. Europa importerar i dag mer än hälften av sin energi, ofta från repressiva regimer som Ryssland och Iran. Det är hög tid att energifrågan börjar betraktas som en säkerhetsfråga. Läs mer i min valplattform.

De fyra friheterna

Vi ska slå vakt om och utöka den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och personer. Fler sektorer behöver fullt ut integreras EU:s inre marknad. Samtidigt bör vi hålla oss borta från att flytta makt till Bryssel över frågor av tydlig nationell karaktär, som välfärd- och arbetsmarknadspolitik. Läs mer i min valplattform.

om emma

Emma wiesner

Ålder: 26

Född: Västerås

Yrke: Energikonsult, Sweco

Utbildning: Civilingenjör Energi, Uppsala Universitet

Familj: Lever samboliv i Älvsjö

Centerpartist: Sedan 2006 då Emma engagerade sig i Centerpartiet och CUF i Västmanland

Centerstudenter: Förbundsstyrelseledamot 2015-2018

Ingenjör

Emma är civilingenjör i energi. Hon har erfarenheter från industrin och har bland annat varit drifttekniker på Mälarenergis kraftvärmeverk och jobbat på ABB. I dag är Emma energikonsult på Sweco och jobbar med energimarknader och analyser av skatter och styrmedel. Emma kan energi- och klimatfrågorna från golvet och vet vilka utmaningar och möjligheter Sverige står inför!

Politiker

Emma har ett stort internationellt engagemang. Hon har bland annat engagerat sig i organisationerna Student Energy, där hon var på energikonferens i Indonesien 2015 och i Young European Leadership, ett råd för unga politiker som samlas i Europaparlamentet varje år. Emma var ordförande i Energi- & klimatkommittén.

Centerpartist

Emma gick med i Centerpartiet 2006 och har varit aktiv i centerörelsen i 13 år. Hon har varit distriktsordförande för CUF Västmanland, varit ledamot i förbundsstyrelsen för Centerstudenter och ersättare i Centerpartiets partistyrelse. I Centerstudenter leder Emma just nu den miljöpolitiska arbetsgruppen.